مشارکت در تامین محصولات

از این پس میتوانید در کنار خرید از بـی پـی ام، به عنوان تامین کننده محصولات نیز با بی پی ام همکاری کنید. شما می توانید محصولات مورد نظر خود را با تعیین موجودی و قیمت پیشنهادی در قالب درخواست همکاری به عنوان تامین کننده ارسال نمایید. پس از ثبت این درخواست، بـی پـی ام با بررسی شرایط، همکاری با شما را به عنوان تامین کننده شروع خواهد کرد. برای ارسال درخواست اطلاعات فرم زیر را تکمیل نمایید.