لیست قیمت انبردست

انبردست

انبردست با طراحی‌های گوناگون و برای اهداف گوناگون طراحی شده‌اند. مانند کارهای الکترونیکی، سیم‌کشی و حتی نعل کردن اسب. در واقع طیف وسیعی از وسایل در خانواده انبردست‌ها قرار می‌گیرند. کارهایی از جمله لخت‌ کردن و بریدن انواع سیم برق تا گرفتن وسایل و بریدن و خرد کردن آنها را انجام می‌دهند.

خرید انبردست

ابزاری دستی است که از دو اهرم به هم متصل شده ایجاد شده است؛ تاریخچه اختراع مشخص نیست اما از شواهد تاریخی برمیاید که یکی از اولین ابزارهای اختراع شده توسط انسانها است. از نوک این ایزار برای نگه داشتن اشیا و از قسمت میانی آن برای برش سیم استفاده می شود. دسته های آن از روکشی تشکیل شده است که کاربر به راحتی از آن استفاده کند همچنین در جریان استفاده از برق عایقی برای کاربر و محافظت از آن باشد. از آن می توان به صنعت برق و الکترونیک، صنعت تاسیساتی ساختمانی برای لوله کشی و کارهای خانگی استفاده می شود.