لیست قیمت روپیچ توپیچ

روپیچ توپیچ

از این مهره به منظور بستن قطعات چوبی و همچنین نصب یراقالات بروی چوب استفاده میگردد. به نحو ی که این مهره پس از سوراخ کاری چوب در داخل آن پیچ می شود. این مهره نوعی تبدیل یا اتصال‌ دهنده است که فضای داخلی آن توخالی بوده و به نوعی نگهدارنده مهره است. این اتصال، رزوه داخلی و خارجی داشته که رزوه خارجی باعث می‌شود که آن در جسم مورد نظر یا قطعه کار قرار بگیرد و رزوه داخلی هم باعث می‌شود که پیچ وارد آن شود.
این مهره ها از جنس زاماگ (آلومینیوم + قلع) بوده و در سایز و ابعاد مختلف مورد استفاده قرار می گیرد.قیمت روپیچ توپیچ

>> فیلم آموزش نصب رو پیچ توپیچ