لیست قیمت پیچ خودکار

پیچ های خودکار (نوک تیز)

پیچ خودکار (نوک تیز) مانند سایر پیچ ها می باشد. با این تفاوت که این نوع از پیچ ها نیاز به سوراخ برای پیچانده شدن ندارند. از ویژگی های این پیچ ، داشتن رزوه های عمیق و با فاصله می باشد. که اتصال سریع و مقاوم برای ماشین کاری های بسیار دقیق را فراهم می کند. پیچ های خودکار احتیاجی به مهره ندارند. به دلیل داشتن نوک تیز قادر به فرو رفتن در مواد مختلف بدون نیاز به ایجاد سوراخ (توسط دریل) می باشند.

ویژگی پیچ خودکار

دارای تنوع بسیاری بوده و کاربردهای مختلفی دارند. از جمله پیچ های مخروطی شکل که دارای رزوه های بزرگ هستند و از مقاومت زیادی برخوردارند به طوری که از این پیچ می توان در لبه قطعات چوبی استفاده نمود زیرا احتمال شکست پیچ بسیار کم می باشد.