پیچ شیروانی مته ای

14 کالا

 • پیچ شیروانی سرمته مدل BPM12-25 بسته 90 عدد

  59,000 تومان
  جنس فولاد آبکاری شده ابعاد 25x5.5x25 میلی‌متر تعداد در بسته 90 عدد قطر: 5.5 میلیمتر طول: 25 میلیمتر بهمراه 1 عدد آچار بکس کاربرد آسان مناسب برای مصارف خانگی / صنعتی ساخت تایوان قابل استفاده با دریل و پیچ کوشتی قابلیت نصب در آهن، چوب، بتون، پلاستیک بدون نیاز به سوراخکاری (پیچ نوک مته ای بصورت خودکار عمل سوراخکاری را انجام می دهد)
 • پیچ شیروانی سرمته مدل BPM12-50 بسته 60 عدد

  59,000 تومان
  جنس فولاد آبکاری شده ابعاد 50x5.5x50 میلی‌متر تعداد در بسته 60 عدد قطر: 5.5 میلیمتر طول: 50 میلیمتر بهمراه 1 عدد آچار بکس کاربرد آسان مناسب برای مصارف خانگی / صنعتی ساخت تایوان قابل استفاده با دریل و پیچ کوشتی قابلیت نصب در آهن، چوب، بتون، پلاستیک بدون نیاز به سوراخکاری (پیچ نوک مته ای بصورت خودکار عمل سوراخکاری را انجام می دهد)
 • پیچ شیروانی سرمته مدل BPM12-65 بسته 50 عدد

  59,000 تومان
  جنس فولاد آبکاری شده ابعاد 65x5.5x65 میلی‌متر تعداد در بسته 50 عدد قطر: 5.5 میلیمتر طول: 65 میلیمتر بهمراه 1 عدد آچار بکس کاربرد آسان مناسب برای مصارف خانگی / صنعتی ساخت تایوان قابل استفاده با دریل و پیچ کوشتی قابلیت نصب در آهن، چوب، بتون، پلاستیک بدون نیاز به سوراخکاری (پیچ نوک مته ای بصورت خودکار عمل سوراخکاری را انجام می دهد)
 • پیچ شیروانی سرمته مدل BPM12-75 بسته 40 عدد

  59,000 تومان
  جنس فولاد آبکاری شده ابعاد 75x5.5x75 میلی‌متر تعداد در بسته 40 عدد قطر: 5.5 میلیمتر طول: 75 میلیمتر بهمراه 1 عدد آچار بکس کاربرد آسان مناسب برای مصارف خانگی / صنعتی ساخت تایوان قابل استفاده با دریل و پیچ کوشتی قابلیت نصب در آهن، چوب، بتون، پلاستیک بدون نیاز به سوراخکاری (پیچ نوک مته ای بصورت خودکار عمل سوراخکاری را انجام می دهد)
 • پیچ شیروانی سرمته مدل BPM12-135 بسته 10 عدد

  59,000 تومان
  جنس فولاد آبکاری شده ابعاد 135x5.5x135 میلی‌متر تعداد در بسته 10 عدد قطر: 5.5 میلیمتر طول: 135 میلیمتر بهمراه 1 عدد آچار بکس کاربرد آسان مناسب برای مصارف خانگی / صنعتی ساخت تایوان قابل استفاده با دریل و پیچ کوشتی قابلیت نصب در آهن، چوب، بتون، پلاستیک بدون نیاز به سوراخکاری (پیچ نوک مته ای بصورت خودکار عمل سوراخکاری را انجام می دهد)
 • پیچ شیروانی سرمته مدل 19-14 بسته 100 عددی

  71,200 تومان
  جنس فولاد آبکاری شده ابعاد 6.3x19 میلی‌متر تعداد در بسته 100 عدد قطر: 6.3 میلیمتر طول: 19 میلیمتر کاربرد آسان مناسب برای مصارف خانگی / صنعتی ساخت تایوان قابل استفاده با دریل و پیچ کوشتی قابلیت نصب در آهن، چوب، بتون، پلاستیک بدون نیاز به سوراخکاری (پیچ نوک مته ای بصورت خودکار عمل سوراخکاری را انجام می دهد) بهمراه پک زیپی و لیبل اصالت
 • پیچ شیروانی سرمته مدل 25-14 بسته 90 عددی

  71,200 تومان
  جنس فولاد آبکاری شده ابعاد 6.3x25 میلی‌متر تعداد در بسته 90 عدد قطر: 6.3 میلیمتر طول: 25 میلیمتر کاربرد آسان مناسب برای مصارف خانگی / صنعتی ساخت تایوان قابل استفاده با دریل و پیچ کوشتی قابلیت نصب در آهن، چوب، بتون، پلاستیک بدون نیاز به سوراخکاری (پیچ نوک مته ای بصورت خودکار عمل سوراخکاری را انجام می دهد) بهمراه پک زیپی و لیبل اصالت
 • پیچ شیروانی سرمته مدل 32-14 بسته 80 عددی

  71,200 تومان
  جنس فولاد آبکاری شده ابعاد 6.3x32 میلی‌متر تعداد در بسته 80 عدد قطر: 6.3 میلیمتر طول: 32 میلیمتر کاربرد آسان مناسب برای مصارف خانگی / صنعتی ساخت تایوان قابل استفاده با دریل و پیچ کوشتی قابلیت نصب در آهن، چوب، بتون، پلاستیک بدون نیاز به سوراخکاری (پیچ نوک مته ای بصورت خودکار عمل سوراخکاری را انجام می دهد) بهمراه پک زیپی و لیبل اصالت
 • پیچ شیروانی سرمته مدل 38-14 بسته 70 عددی

  71,200 تومان
  جنس فولاد آبکاری شده ابعاد 6.3x38 میلی‌متر تعداد در بسته 70 عدد قطر: 6.3 میلیمتر طول: 38 میلیمتر کاربرد آسان مناسب برای مصارف خانگی / صنعتی ساخت تایوان قابل استفاده با دریل و پیچ کوشتی قابلیت نصب در آهن، چوب، بتون، پلاستیک بدون نیاز به سوراخکاری (پیچ نوک مته ای بصورت خودکار عمل سوراخکاری را انجام می دهد) بهمراه پک زیپی و لیبل اصالت
 • پیچ شیروانی سرمته مدل 50-14 بسته 60 عددی

  71,200 تومان
  جنس فولاد آبکاری شده ابعاد 6.3x50 میلی‌متر تعداد در بسته 60 عدد قطر: 6.3 میلیمتر طول: 50 میلیمتر کاربرد آسان مناسب برای مصارف خانگی / صنعتی ساخت تایوان قابل استفاده با دریل و پیچ کوشتی قابلیت نصب در آهن، چوب، بتون، پلاستیک بدون نیاز به سوراخکاری (پیچ نوک مته ای بصورت خودکار عمل سوراخکاری را انجام می دهد)
 • پیچ شیروانی سرمته مدل 65-14 بسته 50 عددی

  71,200 تومان
  جنس فولاد آبکاری شده ابعاد 6.3x65 میلی‌متر تعداد در بسته 50 عدد قطر: 6.3 میلیمتر طول: 65 میلیمتر کاربرد آسان مناسب برای مصارف خانگی / صنعتی ساخت تایوان قابل استفاده با دریل و پیچ کوشتی قابلیت نصب در آهن، چوب، بتون، پلاستیک بدون نیاز به سوراخکاری (پیچ نوک مته ای بصورت خودکار عمل سوراخکاری را انجام می دهد) بهمراه پک زیپی و لیبل اصالت
 • پیچ شیروانی سرمته مدل 75-14 بسته 40 عددی

  71,200 تومان
  جنس فولاد آبکاری شده ابعاد 6.3x75 میلی‌متر تعداد در بسته 40 عدد قطر: 6.3 میلیمتر طول: 75 میلیمتر کاربرد آسان مناسب برای مصارف خانگی / صنعتی ساخت تایوان قابل استفاده با دریل و پیچ کوشتی قابلیت نصب در آهن، چوب، بتون، پلاستیک بدون نیاز به سوراخکاری (پیچ نوک مته ای بصورت خودکار عمل سوراخکاری را انجام می دهد) بهمراه پک زیپی و لیبل اصالت
 • پیچ شیروانی سرمته مدل 100-14 بسته 30 عددی

  71,200 تومان
  جنس فولاد آبکاری شده ابعاد 6.3x100 میلی‌متر تعداد در بسته 30 عدد قطر: 6.3 میلیمتر طول: 100 میلیمتر کاربرد آسان مناسب برای مصارف خانگی / صنعتی ساخت تایوان قابل استفاده با دریل و پیچ کوشتی قابلیت نصب در آهن، چوب، بتون، پلاستیک بدون نیاز به سوراخکاری (پیچ نوک مته ای بصورت خودکار عمل سوراخکاری را انجام می دهد)
 • پیچ شیروانی سرمته مدل 125-14 بسته 20 عددی

  71,200 تومان
  جنس فولاد آبکاری شده ابعاد 6.3x125 میلی‌متر تعداد در بسته 20 عدد قطر: 6.3 میلیمتر طول: 125 میلیمتر کاربرد آسان مناسب برای مصارف خانگی / صنعتی ساخت تایوان قابل استفاده با دریل و پیچ کوشتی قابلیت نصب در آهن، چوب، بتون، پلاستیک بدون نیاز به سوراخکاری (پیچ نوک مته ای بصورت خودکار عمل سوراخکاری را انجام می دهد)