لیست قیمت پیچ متری

پیچ متری

پیچ متری در گرید آهن نرم گرید 5.6 تولید میشوند. بنابراین از آنها در صنایع سنگین که نیاز به مقاومت کششی و تنسایل بالا می باشد. به عنوان جایگزین برای استاد بولت ها نمی توان استفاده نمود. استفاده اصلی این پیچ به عنوان اتصال دهنده و نگهدارندهاست . در صنایع ساختمانی در تاسیسات و تهویه مطبوع می باشد. بطور معمول با ایجاد سوراخ در دو سطح یکی ثابت مثل دیوارها و سطوح سقف و در یک طرف و عمود و اتصال از داخل سطوح گالوانیزه کانالها به اتصال و محکم کردن آنها و حفظ وزن و ارتفاع از طریق پیچ متری صورت می پذیرد.

آبکاری پیچ متری چگونه صورت می گیرد؟

از آبکاری زینک، زاج کاری و آبکاری کادمیوم یا روی برای این پیچ مناسب تر می باشد. آبکاری از نوع گالوانیزه سرد با ایجاد یک لایه مقاوم سطحی از جنس روی بر روی سطح خارجی پیچ. بدون نفوذ در لایه های داخلی می باشد. از آنجا که پیچ ها خود در کاربری های معمولی که میزان نیروی کششی پایین است استفاده میشوند آبکاری آنها نیز با حد مقاومت متوسط گالوانیزه سرد انجام میگیرد. لازم به ذکر است ایجاد خراش بر روی سطوح این پیچ با آبکاری گالوانیزه سرد آن را در تماس مستقیم با رطوبت و عوامل اکسید کننده دیگر قرار میدهد که به مرور زمان با گسترش لایه های اکسید شده به مغز این پیچ نیز نفوذ پیدا می کند.