لیست قیمت پیچ بالدار مته ای

پیچ بالدار مته ای

پیچ بالدار مته ای پیچی است که پنل سیمانی را به اندازه 2 میلی متر از هر طرف باز تر از پنل سیمانی می تراشد تا اجاز حرکت پنل بر اثر تنشهای ناشی از انبساط و انقباظ را فراهم نماید . این بالها در هنگام نفوذ به داخل فولاد شکسته می شود و پیچ داخل فلز کاملا فیکس میشود . کاربرد پیچ سرمته بالدار در سازه های بتنی و فولادی میباشد .