لیست قیمت پیچ بکس مته ای

پیچ بکس مته ای

پیچ بکسی مته ای ، پیچ هایی هستند. که در نوک پیچ آن ها یک مته وجود دارد. این مته نقش اصلی و کاربردی را در این پیچ ها ایفا می کند . به طور کلی این پیچ ها امروزه بسیار بیشتر از گذشته مورد استفاده و مورد توجه صنعتگران قرار گرفته است. که یکی از پر مصرف ترین پیچ ها می باشد .