لیست قیمت پیچ آلن سر خزینه

پیچ آلن سر خزینه

پیچ آلن در واقع نوع مدرن شد پیچ شش گوش میباشد. بدان معنا که در واقع این پیچ برای برطرف کردن ضعف های پیچ شش گوش در ابتدا تولید شد. این پیچ دستخوش تغییراتی شد تا هم اکنون به استاندارد کامل تولید رسیده است. پیچ آلنی طبق استاندارد DIN912 تولید میشود که تبیین کننده نوع گل (کلگی) پیچ، ابعاد بدنده از پای پیچ تا سر پیچ و نوع و ابعاد دنده ها، طول گام و عمق دنده می باشد. بصورت استاندارد تنها در دو کلاس 8.8 و 12.9 معرفی شده است که تولید هر دو نیز می بایست بصورت نیم دنده صورت پذیرد. اما استفاده گسترده و روز افزون تولید آن بصورت تمام دنده و در گرید های مختلف آهنی 5.6 و فولاید 10.9 را نیز باعث شده است.

استیل A2 , A4
خشکه 8.8
فولادی کلاس 12.9
سر تخت استیل
سر خزینه خشکه