لیست قیمت سر بکس بند (دریلی)

سر بکس بند (دریلی)

سر بکس بند دریلی BPM سری بکس شش‌پر است. این سری‌ها را می‌توان به دستگاه دریل برقی (یا شارژی) یا پیچ‌گوشتی با سری قابل تعویض متصل و از آن‌ها استفاده کرد. سری بکس استاندارد متریک و سایز 8 میلی‌متر است. برای کسانی که با این سایز مهره یا پیچ سروکار دارند، تهیه‌ی این مجموعه را توصیه می‌کنیم. امروزه استفاده از آچار بکس افزایش چشم‌گیری پیدا کرده است. البته به همین صورت استفاده از اتصالات پیچ و مهره شش گوش در شاخه‌های مکانیک، برق و ساختمان هم بیشتر شده است. سری‌های بکس در دو استاندارد متریک …