گردبر شیشه و سرامیک

گردبر شیشه و سرامیک

گردبر شیشه یکی از پرکاربردترین مصالحی است که برای جدا کردن فضای داخل از خارج مورد استفاده قرار می گیرد و انواع مختلفی از آنها را می توانید، دور و برتان مشاهده کنید. مانند شیشه های مغازه در و پنجره منازل خودرو و …

از آنجایی که سر و کار ما با شیشه در طول روز زیاد است ممکن است نیازمند آن باشیم که برای سهولت در کار آنها را برش بزنیم.