میخ و چاشنی

2 کالا

هر محصول شامل یک بسته 100 عددی میخ بتن و یک بسته 100 عددی چاشنی می باشد