میخ و چاشنی بتن رد هیت مدل 3.2 بسته 100 عددی


هر محصول شامل یک بسته 100 عددی میخ بتن و یک بسته 100 عددی چاشنی می باشد

سایز 5.5*32