میخ و چاشنی آهنی رد هیت مدل 2.2 بسته 100 عددی


هر محصول شامل یک بسته 100 عددی میخ بتن و یک بسته 100 عددی چاشنی می باشد

5.5*2.2 آهنی