لیست قیمت واشر تخت گالوانیزه

واشر تخت گالوانیزه

واشر تخت گالوانیزه در اتصالات پیچ و مهره ای کاربرد متنوعی دارد. این قطعه معمولا بصورت حلقه ای تخت و گاهی لب پر و بسته به نوع اتصال گاهی بصورت مربعی تولید میشوند. قطر داخلی، قطر خارجی و ضخامت واشر گالوانیزه بسته به نوع ای که در اتصال بکار می رود متفاوت بوده و طبق استاندارد های مختلف و از جنس های مختلف نیز تولید می شوند . لازم به ذکر است در اتصال پیچ و مهره های گالوانیزه و یا آبکاری شده واشر تخت نیز باید طبق استاندارد همان نوع آبکاری را نیز داشته باشد. اهداف مختلفی برای استفاده از واشر ها وجود دارد که دو هدف اصلی تر و مهمتر به نظر می رسند.

انواع واشر ساده یا تخت (Plain Washer)

واشر ساده یک دیسک تخت است و یک سوراخ در مرکز خود دارد که از طریق آن یک پیچ یا گل میخ می تواند عبور کند. با استفاده از آن سطح زیر پیچ و مهره ها صاف می شود. به این ترتیب فشار مهره روی کل سطح یکنواخت است.واشر ساده برای توزیع بار در یک منطقه نسبتا بزرگتر استفاده می شود. بنابراین از آسیب رسیدن به سطوح مونتاژ شده جلوگیری می کند. انواع واشر ساده زیر در بازار موجود است.