درخواست پیش فاکتور

  • اطلاعات درخواست کننده

  • example@digiscrew.ir
  • برای مثال : تهران ، خیابان ...
  • تکمیل مشخصات سفارش :

  • Add a new row
    لطفا نام محصولات مورد نظر را به همراه تعداد بصورت مجزا با فاصله وارد نمایید ، بطور مثال : مهره 5 گالوانیزه (تعداد 100 عدد)
  • در صورت لزوم توضیحات خود را وارد نمایید
  • در صورت داشتن لیست محصول و یا تصویر محصول از اینجا بارگزاری نمایید