لیست قیمت مهره جوشی

مهره جوشی

مهره جوشی شش گوش DIN 929 در مکان‌هایی کاربرد دارد که نیاز به جوش خوردن مهره باشد. این مهره ساختاری استوانه‌ای شکل و رزوه شده دارد. در یک سمت آن نیز سه زائده قرار داده‌اند که توسط آن‌ها، مهره را به سطح مورد نظر جوش می‌زنند. مهره جوشی شش گوش نیز مانند سایر پیچ و مهره‌، با توجه به شرایط مورد استفاده در جنس‌های مختلف تولید می‌شود. هنگامی که مهره Din 929 به یک سطح جوش داده می‌شود، اتصال بسیار محکمی را ایجاد می‌کند.