لیست قیمت پیچ و مهره فیکس درب

پیچ و مهره فیکس درب

از این محصول برای نصب کردن (فیکس کردن) دستگیره پلاک استفاده می شود. مهره آن از فلز برنج ساخته شده و به همین دلیل سبب روان بسته شدن، عدم خوردگی و عدم زنگ زدگی می شود. هر دستګیره پلاک برای نصب شدن روی درب حداقل به 2عدد پیچ و مهره فیکس نیاز دارد.