مهره پایه بلند

مهره پایه بلند

استفاده از مهره های بلند در مکان هایی است که ما نیاز بیشتر به ارتفاع و رزوه داشته باشیم برای مثال مهره شش ضلعی بلند با رزوه درونی ممتد جهت اتصال میله رزوه دار به پیچ مورد استفاده قرار میگیرد.مهره های بلند بعلت داشتن ارتفاع بیشتر می توانند سطح بیشتری از رزوه را در خود جای دهند از این رو حال اگر این مهره درون سوراخ شش گوش تعبیه شده روی چوب قرار گیرد و یا درون قطعه ای که روی آن تزریق پلاستیک صورت گرفته است باشد نیروی گیرنده مطلوبی برای پیچ ایجاد می نماید .